Это новая версия сайта. Перейти на старую

Aceasta este o nouă versiune a site-ului. Du-te la vechi

Atlas of torture
Site-ul a fost elaborat în cadrul proiectului "Să oprim tortura în Moldova" cu suportul Programului de granturi mici al Proiectului "Atlasul Torturii", finanţat de Comisia Europeană
Atlas of torture
Noua versiune site-ului a fost elaborată în cadrul proiectului Internews Audience Understanding and Digital Support, finanţat de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare Internațională, Sida

26 iunie - Ziua internaţională pentru sprijinirea victimelor torturii

Organizaţia internaţională pentru apărarea drepturilor omului Human Rights Embassy este îngrijorată de eșecul autorităților în combatere eficientă a torturii şi a tratamentelor inumane în Moldova. Tortura, în toate formele sale, este în continuare o problemă actuală și gravă în Moldova.

Echipa Human Rights Embassy a început să lucreze în acest domeniu în cadrul unei organizații internaţionale pentru apărarea drepturilor omului, unde a realizat cu succes proiectul privind instruirea avocaţilor / juriştilor în domeniul combaterii torturii, relelor tratamente şi a impunităţii în Republica Moldova, realizat în perioada 2005-2010.

Rezultatele activită
ții noastre au fost în special vizibile în urma evenimentelor din aprilie 2009. Poliția a reținut peste 600 de protestatari; sute de persoane au fost maltratate în timpul arestului și în comisariatele de poliție supraaglomerate. Echipa noastră s-a adresat avocaților instruiți în cadrul proiectului cu rugămintea să-i ajute pe pătimiți. La apelul nostru de a oferi consultații juridice gratuite participanților la acțiunile de protest, reținuți de poliție, au răspuns 35 de profesioniști, mulți dintre care au gestionat între două și șase dosare. 

A trecut timp după evenimente din aprilie 2009, însă cei care au suferit de pe urma agresivită
ții poliției până astăzi caută să li se facă dreptate. Din multitudinea de plângeri privind tortura și alte tratamente inumane adresate Procuraturii Generale după evenimentele din aprilie 2009, doar câteva zeci au ajuns să fie examinate în instanțele de judecată și doar în câteva dosare au fost pronunțată sentința. Mulți polițiști au primit pedepse cu suspendare, unii au fost amendați, alții – au fost achitați. 

Evenimente din aprilie 2009 au scos în eviden
ță numeroase probleme sistemice, care creează un mediu prielnic pentru infracțiunea de tortură și tratamente inumane în Moldova. În ultimii ani, în Moldova a realizat un șir de reforme, inclusiv la nivel legislativ, în domeniul combaterii torturii și a impunității. În general, situația în țară s-a îmbunătățit semnificativ. Însă, problema fundamentală a impunității torturii și altor tratamente inumane nu a fost rezolvată.

Din acest considerent, creând în 2011 o nouă organizaţie pentru apărarea drepturilor omului (Human Rights Embassy), echipa noastră 
și-a continuat activitatea în acest domeniu. De trei ani sectorul prioritar de activitate a Human Rights Embassy este prevenirea torturii și altor tratamente inumane, lipsirea ilegală de libertate, dar și problematica compensațiilor. 

În 2012 echipa noastră împreună cu Oficiul Consiliului Europei din Ucraina în cadrul Programului Comun al Uniunii Europene 
și Consiliului Europei ”Consolidarea luptei împotriva relelor tratamente şi a impunităţii” a organizat traininguri pentru avocații și juriștii din cadrul ONG-urilor active în apărarea drepturilor omului la tema ”Consolidarea luptei împotriva relelor tratamente şi a impunităţii: mecanisme naționale și internaționale pentru apărarea victimelor torturii, încălcarea dreptului la libertate și securitate și asigurarea dreptului la un proces echitabil”.

În 2013, la solicitarea Consiliului Europei, am desfă
șurat un șir de traininguri pentru angajații poliției din centrul, sudul și nordul Moldovei, fiind instruiți 90 de polițiști la tema ”Prevenirea relelor tratamente și a impunității prin prisma Convenției Europene a Drepturilor Omului”. Ulterior, am organizat un curs de formare de formatori pentru 16 participanți activi și motivați.

Echipa Human Rights Embassy a elaborat 
și realizat proiectul pilot ”Să oprim tortura în Moldova” cu suportul programului de granturi mici al Proiectului ”Atlasul Torturii”, finanţat de Comisia Europeană. Scopul proiectului este de a crea un site specializat, care trebuie să devină o sursă de informaţii completă pentru cetățenii Republicii Moldova de pe ambele maluri ale râului Nistru și pentru persoanele ale căror drepturi au fost încălcate axat pe drepturile și metodele eficiente de apărare a victimelor torturii și altor tratamente inumane la nivel național, regional și internațional. Noi sperăm că acest portal va fi util pentru profesioniștii care lucrează la dosare privind tortura, tratamente inumane și lipsirea ilegală de libertate, ajutând acest grup țintă să combată eficient tortura și să prevină aplicarea torturii în Moldova (http://stoptorture.humanrightsembassy.org/). În cadrul acestui proiect, avocații și juriștii au oferit consultații gratuite și asistență victimelor torturii, tratamentelor inumane și lipsirii ilegale de libertate. 

În 2014, echipa Human Rights Embassy a elaborat 
și a lansat un curs facultativ ”Tortura și problematica compensațiilor: experiența Moldovei” pentru participanții și absolvenții Rețelei Caselor Drepturilor Omului ”Dreptul internațional pentru apărarea interesului public. Instruire la distanță a avocaților” din cinci țări – Azerbaidjan, Belarus, Moldova, Rusia și Ucraina. Sperăm că experiența noastră va fi utilă pentru țările CSI, pentru că problematica impunității este actuală nu doar pentru Moldova, dar și pentru toate țările post-sovietice. 

În viitor Human Rights Embassy 
și PNUD Moldova planifică să organizeze o expoziție dedicată suportului pentru victimele torturii și tratamentelor inumane, inclusiv din aprilie 2009, și profesioniștilor (avocați și echipe ale organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului) care lucrează gratuit sau cu onorarii mici pe dosare privind tortura. Pe bannere vor fi plasate fotografiile avocaților și echipelor organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului care s-au implicat în dosarele privind tortura din aprilie 2009.

Monitoring and Preventing Torture Worldwide, Building Upon the Work of the UN Special Rapporteur, Final Project Report - Moldova

Monitoring and Preventing Torture Worldwide, Building Upon the Work of the UN Special  Rapporteur, Final Project Report - Moldova

December 2013

Atașamente:
FișierDimensiune
Download this file (EIDHR_Atlas of Torture_Moldova_final report_2013.pdf)EIDHR_Atlas of Torture_Moldova_final report_2013.pdf1122 kB

«Бесплатная правовая помощь: вызовы и формы реализации»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

18-19 февраля 2014 года в Великом Новгороде пройдет конференция «Бесплатная правовая помощь: вызовы и формы реализации» для практикующих адвокатов и юристов из Азербайджана, Беларуси, Молдовы, России и Украины. Конференция будет проходить в Малом зале Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского, по адресу: Великий Новгород, Кремль, 8.

Какая бесплатная правовая помощь оказывается в странах СНГ? С какими проблемами и вызовами сталкивается институт бесплатной правовой помощи? Какими международными стандартами регулируется предоставление бесплатной правовой помощи? Насколько применимы эти стандарты в странах-участницах конференции? Как можно повысить качество бесплатной правовой помощи? На эти и другие вопросы в течение двух дней будут искать ответы участники конференции – выпускники Проекта Сети домов прав человека "Международное право для защиты общественных интересов. Дистанционное обучение адвокатов правам человека", а также представители университетов различных стран, органов местной государственной власти и управления и органов адвокатского самоуправления.

Конференция также положит начало более широкому сотрудничеству выпускников Проекта и партнерских организаций с университетами, прежде всего, с Новгородским государственным университетом им. Ярослава Мудрого и юридическими клиниками ряда университетов.

Конференция проводится при поддержке правительства Новгородской области, Новгородского университета им. Ярослава Мудрого, Министерства иностранных дел Норвегии и Совета министров Северных стран.

Конференция будет транслироваться в Интернете по адресу: http://www.ustream.tv/channel/project-ilia

Первая региональная конференция проекта Сети домов прав человека "Международное право для защиты общественных интересов. Дистанционное обучение адвокатов правам человека" состоялась в Москве в сентябре 2012 года. Она затронула вопросы свободы слова и ассоциаций и дала возможность участникам и выпускникам проекта найти партнеров и создать сильную межрегиональную профессиональную сеть.

Проект реализуется с 2009 года в Азербайджане, Беларуси, Грузии (2009-2011 гг.), Молдове, России и Украине и призван установить связь между адвокатами из стран СНГ, предоставляя им посредством Интернета образовательные материалы по правам человека, подготовленные международными и национальными экспертами.

Проект способствует усилиям по выполнению обязательств, принятых в рамках Организации Объединенных Наций, Совета Европы и других международных организаций, для оказания поддержки по выполнению обязательств в области прав человека (ПЧ) в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Больше информации о проекте:http://humanrightshouse.org/Projects/ILIA_RU/EHREL_RU/index.html

16.02.2014 

Контактное лицо:

Лела Метревели,

Executive Director, Human Rights Embassy (Посольство Прав Человека)

GSM: /+373/ 697-19-808

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Clubul Drepturilor Omului şi-a desfăşurat prima şedinţă în nordul Moldovei

Prima întâlnire tematică a Clubului Drepturilor Omului în afara Chişinăului s-a desfăşurat marţi, 2 iulie 2013, în oraşul Bălţi. La eveniment au fost invitaţi avocaţi, avocaţi-stagiari, jurişti ai ONG pentru drepturile omului şi profesorii universitari din nordul Moldovei. 25 de avocaţi şi jurişti din nordul Moldovei au devenit participanţi ai acestei întâlniri regionale a Clubului Drepturilor Omului.

Şedinţa Clubului a fost dedicată următorului subiect – “Приемлемость доказательств, добытых с нарушением статьи 3 ЕКПЧ: перекрестные аспекты статей 3 и 6 ЕКПЧ сквозь практику ЕСПЧ”.

Expert: Eric Svanidze, consultant al CE, jurist, ex-procuror şi membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor Inumane sau Degradante

Întâlnirea regională a Clubului Drepturilor Omului a fost organizată datorită colaborării Ambasadei Drepturilor Omului (Human Rights Embassy), Misiunii Norvegiene a Experţilor pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM) şi Departamentului Justiţie şi Cooperare Juridică din cadrul Direcţiei Generale pentru Drepturile Omului şi Supremaţia Legii al Consiliului Europei, şi desfăşurată în cadrul Programului reţelei Human Rights House „Dreptul internaţional în advocacy. Instruire la distanţă în domeniul drepturilor omului pentru avocaţi" şi Programului Comun al Uniunii Europene şi al Consiliului Europei “Consolidarea luptei contra relelor tratamente şi a impunităţii”

25 de participanţi ai Clubului – avocaţi şi jurişti din nordul Moldovei, vor primi certificat de reciclare profesională echivalentă cu 2 ore.

Certificatele, dar şi fotografia comună a participanţilor de la eveniment, vor fi transmise decanului Baroului Avocaţilor din Bălţi, care va contribui la repartizarea acestora în rândul participanţilor.

***Potrivit Acordului semnat de către Human Rights Embassy şi Uniunea Avocaţilor din RM, toate evenimentele educaţionale, dar şi cursurile de reciclare a avocaţilor, efectuate de Human Rights Embassy, sunt autorizate de Uniunea Avocaţilor din RM. Certificatele Human Rights Embassy sunt recunoscute de Uniune drept document ce confirmă reciclarea avocatului în anul corespunzător.


Prezentarea expertului Clubului o puteţi găsi AICI:

Ambasada Drepturilor Omului a desfăşurat, pentru prima dată, un seminar pentru agenţii de poliţie

În perioada 2-3 iulie 2013, în oraşul Bălţi a fost desfăşurat un seminar pentru agenţii de poliţie din nordul Republicii Moldova cu genericul „Prevenirea relelor tratamente şi a impunităţii prin prisma Convenţiei Europene a Drepturilor Omului”

28 de agenţi de poliţie din nordul Moldovei s-au adunat în oraşul Bălţi pentru a participa la un seminar de două zile, organizat de Consiliul Europei şi Inspectoratul General al Poliţiei al Republicii Moldova, în colaborare cu Procuratura Generală, Misiunea Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM) şi Ambasada Drepturilor Omului. Seminarul a fost desfăşurat în cadrul Programului comun al Uniunii Europene şi al Consiliului Europei “Consolidarea luptei contra relelor tratamente şi a impunităţii”. 

În calitate de experţi naţionali şi internaţionali, la seminar au participat:

Eric Svanidze, consultant al CE, jurist, ex-procuror şi membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante

Veaceslav Ţurcan, avocat, Preşedintele ONG “Ambasada Drepturilor Omului”.

Harald Ciarlo, avocat, şeful Misiunii Norvegiene de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM)

Ion Caracuian, procuror, Şef al Secţiei Combaterea Torturii, Procuratura Generală a Republicii Moldova

Gheorghe Bosii, consultant superior al Centrului pentru Drepturile Omului (Instituţia Ombudsmanului)/ Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii

Moderatorii şi organizatori ai seminarului au fost:

Lela Metreveli, jurist, director executiv ONG “Ambasada Drepturilor Omului”

Leonid Antohi, Coordonator de Proiect, Programul Comun UE-CE “Consolidarea luptei contra relelor tratamente şi a impunităţii”, Directoratul General pentru Drepturile Omului şi Supremaţia Legii al Consiliului Europei

Participanţilor la seminar le-au fost propuse spre audiere următoarele teme:

- Introducere în CEDO. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în privinţa Republicii Moldova.
- Interzicerea absolută a relelor tratamente. Standardele internaţionale de combatere a relelor tratamente. Articolul 3 al CEDO.
- Experienţa Norvegiei. Biroul Norvegian pentru investigarea cazurilor de poliţie.
- Cadrul juridic naţional pentru combaterea relelor tratamente. Răspunderea penală şi cea disciplinară a colaboratorilor de poliţie în cazurile de rele tratamente.
- Aplicarea Articolului 3 al Convenţiei Europene în contextul specific al activităţii poliţieneşti (detenţie, arest, interogatoriu etc.)
- Standardele Consiliului Europei la investigarea plângerilor referitoare la relele tratamente.
- Jurisprudenţa naţională. Specificul cauzelor investigate şi examinate de instanţele Republicii Moldova.
- Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii şi rolul Ombudsmanului în prevenirea şi lupta împotriva torturii


În cadrul seminarului toţi participanţii au lucrat asupra unui studiu de caz. Agenţii de poliţie au fost repartizaţi în echipe, în cadrul cărora au analizat câte un caz prevăzut de Articolul 3 din CEDO. La prezentarea rezultatelor lucrului în echipă, participanţii au primit comentarii şi explicaţii din partea experţilor prezenţi la seminar.

Articolele publicate de parteneri despre seminarul respectiv pot fi citite aici”

Centrul pentru Drepturile Omului (Ombudsman) - http://ombudsman.md/ro/stiri/consultantul-superior-cadrul-centrului-drepturile-omului-moldova-gheorghe-bosii-participat

Inspectoratul General al Poliţiei al Republicii Moldova - http://police.gov.md/ro/comunicare/stiri/seminar-instruire-ofiterii-politie-raioanele-nord-republicii-moldova 

Unele materiale şi prezentări ale experţilor (în limbile corespunzătoare) sunt plasate mai jos. Toate materialele prezentate pot fi folosite doar cu respectarea drepturilor de autor:


Site-ul a fost elaborat în cadrul proiectului "Să oprim tortura în Moldova" cu suportul Programului de granturi mici al Proiectului "Atlasul Torturii", finanţat de Comisia Europeană