Это новая версия сайта. Перейти на старую

Aceasta este o nouă versiune a site-ului. Du-te la vechi

Atlas of torture
Site-ul a fost elaborat în cadrul proiectului "Să oprim tortura în Moldova" cu suportul Programului de granturi mici al Proiectului "Atlasul Torturii", finanţat de Comisia Europeană
Atlas of torture
Noua versiune site-ului a fost elaborată în cadrul proiectului Internews Audience Understanding and Digital Support, finanţat de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare Internațională, Sida

Comitetul împotriva torturii

 

Comitetul  împotriva  torturii

Comitetul împotriva torturii este constituit din 10 experți independenți care monitorizează implementarea, de către statele-participante, a Convenției împotriva formelor de tratament sau pedepselor crude, inumane sau degradante (CAT), adoptată în 1984.

Подкомитет по предупреждению пыток (ППП)

 

Подкомитет по предупреждению пыток (ППП)

Согласно Факультативному протоколу к Конвенции, которая вступила в силу в июне 2006 года, создается Подкомитет по предупреждению пыток (ППП).

Raportorul special al ONU asupra Torturii

 

Raportorul special al ONU asupra Torturii

Comisia pentru Drepturile Omului a Organizației Națiunilor Unite a decis, prin rezoluția 1985/33, să desemneze un expert, în calitate de raportor special, pentru a examina problemele legate de tortură. Mandatul acestuia a fost prelungit de două ori, de fiecare dată pentru un termen de 3 ani, prin rezoluțiile Comitetului pentru Drepturile Omului 8/8 din 18 iunie 2008 și 16/2 din 25 martie 2011.

Site-ul a fost elaborat în cadrul proiectului "Să oprim tortura în Moldova" cu suportul Programului de granturi mici al Proiectului "Atlasul Torturii", finanţat de Comisia Europeană