Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT)

 

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT)

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT) a fost înfiinţat prin “Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a tratamentelor sau pedepselor inumane ori degradante” a Consiliului Europei, care a intrat în vigoare în 1989.

CPT nu este un organ de control sau investigaţie, ci furnizează un instrument preventiv nejudiciar pentru protejarea persoanelor private de libertate, împotriva torturii sau a altor forme de rele tratamente. Astfel el completează activitatea jurisdicţională a Curţii Europene pentru Drepturile Omului.

Membrii CPT sunt experţi independenţi şi imparţiali, cu experienţă în diferite domenii, incluzând avocaţi, medici şi specialişti în domeniul penitenciarelor sau al poliţiei.

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei alege un membru pentru fiecare ţară. Acesta acţionează în nume propriu (adică nu reprezintă statul pentru care a fost ales). Pentru garantarea într-o şi mai mare măsură a independenţei, membrii nu vizitează statele pentru care au fost aleşi.

CPT organizează vizite în locurile de detenţie pentru a evalua situaţia persoanelor private de libertate precum penitenciarele, centrele de reeducare, centrele de arest preventiv din cadrul poliţiei, centrele pentru imigranţi, spitalele psihiatrice, adăposturile sociale, etc.

Delegaţiile CPT au acces nelimitat în locurile de detenţie şi dreptul de a se deplasa fără restricţii în interiorul acestor spaţii. Ei intervievează în mod confidenţial persoanele private de libertate şi comunică liber cu oricine le poate furniza informaţii.

După fiecare vizită, CPT trimite un raport detaliat ţării respective. Acest raport cuprinde starea de fapt constatată de CPT, recomandările, comentarile şi eventualele solicitări de informaţii. De asemenea, CPT solicită un răspuns detaliat privind problemele expuse în raportul său. Aceste rapoarte şi reacţiile/răspunsurile statului fac parte din dialogul permanent cu ţările în cauză.

Vizitele sunt făcute de delegaţiile CPT, compuse de obicei din mai mulţi membri, însoţiţi de membri ai personalului Secretariatului Comitetului şi, dacă este nevoie, de câţiva experţi şi traducători.

Delegaţiile CPT fac vizite periodice (de obicei o dată la patru ani), dar dacă este necesar se pot întreprinde şi vizite “ad hoc”.

Comitetul înştiinţează ţara respectivă că intenţionează să desfăşoare o vizită. După înştiinţare, delegaţia CPT poate merge oricând în orice loc unde pot exista cazuri de privare de libertate.

Principiile cooperării şi confidenţialităţii sunt cuprinse în acordul internaţional care înfiinţează CPT. Cooperarea cu autorităţile naţionale constituie partea cea mai importantă a activităţii CPT, întrucât scopul primordial este de a proteja persoanele private de libertate, şi  nu de a condamna abuzurile săvârşite de diferite state.

Publicarea raportului CPT poate fi solicitată chiar de ţara respectivă, împreună cu propriul său răspuns. Până acum, cele mai multe state au ales să publice aceste documente.

Dacă statul în cauză nu cooperează sau refuză să îmbunătăţească situaţia în lumina recomandărilor CPT, Comitetul poate decide să facă o “declaraţie publică”.

Contacte:

Secretariat of the CPT / Secretariatul CPT

Council of Europe / Consiliul Europei

F-67075 Strasbourg Cedex

France / Franţa

--

Pagina web: www.cpt.coe.int

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Tel.: +33 (0)3 88 41 39 39 // Fax: +33 (0)3 88 41 27 72