Comitetul împotriva torturii

 

Comitetul  împotriva  torturii

Comitetul împotriva torturii este constituit din 10 experți independenți care monitorizează implementarea, de către statele-participante, a Convenției împotriva formelor de tratament sau pedepselor crude, inumane sau degradante (CAT), adoptată în 1984.

Toate statele-participante sunt obligate să prezinte rapoarte periodice către Comitet privind modul în care se realizează drepturile prevăzute de Convenție. Statele membre trebuie să raporteze, inițial, în termen de un an după aderarea la Convenție și apoi, la fiecare patru ani. Comitetul examinează fiecare raport și prezintă observațiile și recomandările sale statului în formă de „observații finale”.

Suplimentar procedurii de raportare, Convenția stabilește alte trei mecanisme, prin care Comitetul îşi îndeplinește funcțiile de monitorizare: Comitetul poate, de asemenea, în anumite circumstanțe, să examineze plângeri individuale sau comunicări de la persoane fizice care pretind că drepturile lor, prevăzute de Convenție, au fost încălcate; să desfăşoare investigaţii și să examineze plângeri interstatale.

Comitetul se întruneşte la Geneva și, de obicei, desfăşoară două sesiuni pe an - în aprilie/mai și în luna noiembrie. Sesiunile durează câte patru săptămâni.

De asemenea, Comitetul publică propria interpretare a prevederilor Convenției. Aceasta este cunoscută sub denumirea de comentarii generale cu privire la chestiuni tematice.

Prezentare generală a procedurii privind plângerile către Comitetul împotriva torturii

Ca și alte instrumente internaționale privind drepturile omului, Convenția împotriva formelor de tratament sau pedepselor crude, inumane sau degradante oferă persoanelor fizice, în anumite circumstanțe, dreptul de a depune plângeri la Comitetul împotriva torturii privind încălcarea de către statul-participant a uneia sau mai multe dintre prevederile Convenției. Cu toate acestea, pentru ca Comitetul să primească și să examineze comunicări individuale în privinţa unui stat-participant, este necesară recunoaşterea directă de către statul respectiv a competenţei Comitetului în această privință.

Comitetul examinează plângerile individuale în ședință închisă.

Plângerea poate fi depusă de orice persoană fizică, care pretinde a fi victimă a unei încălcări a prevederilor Convenției de către statul-participant, care a recunoscut competența Comitetului în conformitate cu articolul 22. În cazul în care pretinsa victimă nu este în măsură să prezinte plângerea, rudele sau reprezentanții acesteia o pot înainta în numele ei.

Pe parcursul examinării admisibilităţii și înainte de a adopta o decizie, Comitetul poate cere Statuluiparticipant să întreprindă măsuri provizorii pentru a evita posibilele daune ireparabile pentru pretinsa victimă a încălcării. Această dispoziție garantează protecţie persoanelor care invocă o încălcare a Convenției, până când Comitetul va decide cu privire la admisibilitatea sau fondul cauzei. Măsurile provizorii nu aduc atingere deciziei finale a Comitetului.

În lumina tuturor informațiilor puse la dispoziția sa de către autorul plângerii și de către stat, Comitetul examinează și formulează decizia sa în privinţa plângerii. Orice membru al Comitetului îşi poate exprima propria opinie. Examinarea cauzei se încheie cu transmiterea deciziei finale autorului și statului, care, de asemenea, este invitat de către Comitet să prezinte informaţii cu privire la măsurile care le întreprinde, în conformitate cu decizia Comitetului.

Comitetul include în raportul său anual un rezumat al rapoartelor, explicațiilor și declarațiilor statelor participante, precum și propriile sale opinii.

 

Contactele secretariatului Comitetului împotriva torturii

Committee against Torture (CAT)

Human Rights Treaties Division (HRTD)

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Palais Wilson - 52, rue des Pâquis

CH-1201 Geneva (Switzerland)

 

Pagina web: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htm

--

Adresa poştală

UNOG-OHCHR

CH-1211 Geneva 10 (Switzerland)

 

Tel.: +41 22 917 97 06 // Fax: +41 22 917 90 08

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

--

Pentru plîngeri individuale (For individual complaints)

Petitions Team

Office of the High Commissioner for Human Rights

United Nations Office at Geneva

1211 Geneva 10 (Switzerland)

 

Fax: + 41 22 917 9022 (în special pentru plîngerile urgente)

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.