Raportorul special al ONU asupra Torturii

 

Raportorul special al ONU asupra Torturii

Comisia pentru Drepturile Omului a Organizației Națiunilor Unite a decis, prin rezoluția 1985/33, să desemneze un expert, în calitate de raportor special, pentru a examina problemele legate de tortură. Mandatul acestuia a fost prelungit de două ori, de fiecare dată pentru un termen de 3 ani, prin rezoluțiile Comitetului pentru Drepturile Omului 8/8 din 18 iunie 2008 și 16/2 din 25 martie 2011.

Mandatul acoperă toate țările, indiferent de faptul dacă statul a ratificat sau nu Convenția împotriva formelor de tratament sau pedepselor crude, inumane sau degradante.

Mandatul presupune următoarele trei direcţii principale de activitate a Raportorulului:

1) transmiterea apelurilor urgente către state pentru a lua măsuri de protecţie a persoanelor în privinţa cărora a fost comunicat un risc sporit de a fi supus torturii, precum și a comunicărilor despre cazuri de pretinsă tortură aplicată deja;

2) efectuarea de vizite în diferite țări cu scopul de a constata fapte;

3) prezentarea rapoartelor anuale privind activitățile, mandatul și metodele de lucru Comitetului pentru drepturile omului și Adunării Generale.

Spre deosebire de mecanismele care implică depunerea plângerilor la organele de monitorizare a domeniului drepturilor omului, create în baza tratatelor, pentru adresare la Raportorul Special și desfăşurarea acțiunilor sale, nu este necesară epuizarea căilor naţionale de atac. În cazul în care problemele sesizate ţin de domeniul mai multor mandatari, determinaţi de Comitet (Comisie), Raportorul Special poate decide să apeleze la alţi mandatari tematici și raportori pe țară, cu scopul trimiterii unor comunicări comune sau stabilirii unor obiective comune.

Raportorul special actual al ONU asupra Torturii – Dl. Juan MENDEZ, Argentina

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Pagina web: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx

Cazurile privind pretinse încălcări ale drepturilor omului pot fi depuse prin completarea unui chestionar pe site-ul OICDO:

http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm.

Informaţia sau formularul de plângere completat urmează a se expedia prin fax:

 +41 22 917 90 06, prin poşta electrinică: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  sau prin poştă obişnuită:

Secţiunea pentru apeluri şi acţiuni urgente

Office of the High Commissioner for Human Rights

United Nations Office at Geneva

8-14 avenue de la Paix

1211 Geneva 10, Switzerland

Urmează a se sublinia faptul că sursa de informații vi fi păstrată confidențială.