Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante

 

Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante

Textul Convenţiei şi Raportul Explicativ

Seria Tratatelor Europene - Nr. 126.

Text amendat în conformitate cu prevederile Protocolului Nr. 1 (STE Nr. 151) şi Nr. 2 (STE Nr. 152) care au intrat în vigoare la 1 martie 2002

TABLA DE MATERII:

-         Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante

-          Raportul explicativ