Convenţie împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

Convenţie împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante   

 

Adoptată la New York la 10 decembrie 1984. Adoptată şi deschisă spre semnare de Adunarea generală  a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 39/46 din 10 decembrie 1984. A intrat în vigoare la 26 iunie 1987, conform dispoziţiilor art.27(1).

 

Publicată în ediţia oficială "Tratate internaţionale", 1998, volumul 1, pag.129

Notă: Aderat prin Hotărârea Parlamentului RM nr.473-XIII din 31.05.95

În vigoare pentru Republica Moldova din 28 decembrie 1995

 

Protocol Opţional la Convenţia împotriva Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante

Adoptat la 18 decembrie 2002 în cadrul celei de-a cincizeci şi şaptea sesiuni a Adunării Generale a Naţiunilor Unite prin rezoluţia A/RES/57/199.