Link-uri utile

 

AUTORITĂŢILE PUBLICE:

 

Parlamentul Republicii Moldova 

Preşedinţia Republicii Moldova 

Guvernul Republicii Moldova 

Curtea Constituţională 

Curtea Supremă de Justiţie 

Consiliul Superior al Magistraturii 

Curtea de Conturi 

Procuratura Generală 

Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată De Stat 

Ministerul Justiţiei 

Ombudsmanul

Departamentul Instituțiilor Penitenciare 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene  

Ministerul Economiei  

Ministerul Finanţelor  

Ministerul Educaţiei 

Ministerul Sănătăţii 

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 

Agenţia Turismului a Republicii Moldova 

Ministerul Mediului 

 

ASOCIAŢII OBŞTEŞTI:

Ambasada Drepturilor Omului 

Amnesty Internaţional Moldova 

Promo - Lex 

Juriştii Pentru Drepturile Omului 

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) 

Institutul Pentru Drepturile Omului (IDOM) 

Misiunea Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova  

Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) 

Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiati (ICNUR) 

Comitetul International al Crucii Rosii (ICRC) 

Asociatia Avocatilor Americani / Initiativa Juridica pentru Europa Centrala si Eurasia ABA/ROLI

Fundaţia Soros în Moldova 

 

Alte link-uri:

 

Institutul de Reforme Penale (IRP) 

Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova

Misiunea OSCE în Moldova

Fundaţia Germana pentru Colaborare Juridică Internaţională (IRZ) în Moldova

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Consiliul Europei

Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante