CUM SĂ-ŢI APERI DREPTURILE ÎN MOLDOVA

Avocaţii Veaceslav Ţurcan şi Maxim Belinschi recomandă persoanelor care au fost torturate să nu ezite să-şi revendice drepturile şi îndeamnă cetăţenii să denunţe cazurile de tortură. 

Cum trebuie să fie scrisă o plângere? Cine Vă poate ajuta? La aceste şi multe alte întrebări, găsiţi răspunsuri în articolul de mai jos.

DACĂ AȚI FOST MALTRATAT (SUPUS TORTURILOR) REŢINEȚI:

I) Este necesar să depuneţi cât mai curând posibil o plângere la Procuratură (teritorială sau de sector) în temeiul prevederilor art.274 din Codul de Procedură Penală.

Textul Codului de Procedură Penală în varianta actualizată electronică îl puteţi găsi AICI

- Este foarte important să descrieţi în plângerea depusă suficient de clar când, unde şi de cine aţi fost supus torturii.

- Aveţi tot dreptul să solicitaţi o examinare medico-legală, iar despre rezultatele acesteia sunteţi în drept să luaţi cunoştinţă personal sau împreună/prin intermediul avocatului. Nu ezitaţi să insistaţi să obțineţi informația solicitată, deoarece acesta este dreptul Dumneavoastră.

Iată un exemplu de plângere în temeiul art. 274 Cod de Procedură Penală a RM:

Către Procuratura (teritorială (indicați raionul unde ați fost torturat),

sau Procuratura de sector (indicți sectorul mun. Chișinău unde ați fost torturat)

Aici sunt adresele şi telefoanele de contact ale Procuraturii Generale, 

procuraturilor teritoriale şi specializate

http://www.procuratura.md/md/adr/

Adresa procuraturii: _______________

din partea cetăţeanului __________________

domiciliat în: ___________

(date de contact, adresa și telefon / telefoane de contact)

Plângere

(în temeiul art. 274 Cod de Procedură Penală a RM)

La (ora, data şi anul reţinerii), eu, subsemnatul, am fost reţinut de către colaboratorii de poliţie (în uniformă sau în civil, care s-au prezentat sau nu) şi am fost dus la ___ (indicaţi unde - inspectoratul de poliţie, numele şi numărul acestuia).

În incinta inspectoratului, fără să-mi fie explicate drepturile procesuale de care dispun, în lipsa unui avocat şi fără ca să fie informaţi părinţii, rudele apropiate etc. (în continuare descrieţi ce s-a întâmplat cu Dvs. la inspectoratul de poliţie), am fost audiat cu sau fără acordul meu, în prezenţa (sau lipsa) avocatului, reprezentantului legal şi a pedagogului sau psihologului (în cazul minorilor).

În timpul aflării mele la inspectorat am fost intimidat de către colaboratorii de poliţie (sub ce formă), am fost maltratat/torturat (sub ce formă au fost aplicate maltratările).

IMPORTANT: Încearcaţi să Vă amintiţi şi să indicaţi în textul plângerii birourile în care aţi fost maltratat, cum arătau colaboratorii de poliţie implicaţi, dacă erau în uniformă sau în civil, ce grad aveau, dacă aţi reţinut careva nume/prenume – indicaţi-le. De asemenea, este foarte important să scrieţi câţi colaboratori de poliţie v-au maltratat, să menţionaţi careva indicii după care ar putea fi identificaţi cei care v-au torturat, şi, după caz, martorii incidentului. Dacă aţii fost văzut de cineva după ce aţi fost torturat, menţionaţi de cine, când şi unde. Este important să expuneţi informaţia cât mai detaliat şi corect.

Menţionaţi dacă în privinţa Dumneavoastră a fost pornită o cauză penală sau administrativă, ce calitate procesuală aveţi (bănuit, învinuit – în cazul unui dosar penal, sau contravenient – în cazul unui dosar administrativ), ce măsură de reprimare vi s-a aplicat, când şi pe ce durată: arest, control judiciar, arest la domiciliu, declaraţia de nepărăsire a localităţii, lăsarea unei cauţiuni (sumă de bani depusă pe contul instanţei de judecată).

Nu uitaţi: În cazul în care Vă aflaţi în custodia poliţiei (arestat), în mod obligatoriu trebuie să beneficiaţi de asistenţa juridică a unui avocat numit din oficiu sau ales de către Dvs. Asistența juridică este oferită gratuit și nimeni nu este în drept să Vă solicite bani pentru aceasta. Totodată, la solicitarea Dvs, sunteţi în drept să încheiaţi cu el un contract de asistenţă juridică. De asemenea, avocatul poate fi ales de Dvs sau de către rude ori persoanele apropiate Dvs. Dacă avocatul Dvs vă propune „rezolvarea cazului” prin oferirea de mită, să ştiţi că aveţi în față, cel mai probabil, un escroc care conlucrează cu făptaşii torturii, şi acest avocat nicidecum nu va re¬prezenta interesele Dvs.

Rolul avocatului: Avocatul este obligat să depună o plânge¬re la Procuratură în care să sesizeze faptul că aţi fost maltratat. Dacă avocatul nu a întreprins nimic în vederea apărării drepturilor şi intereselor Dvs, depuneţi personal o plângere la Procuratură, ţinând cont de recomandările de mai sus.

Dacă avocatul nu vă acordă asistenţă juridică calificată, sunteţi în drept să-l reclamaţi la Comisia pentru etică şi disciplină din cadrul Baroului avocaţilor din Republica Moldova (str. Bănulescu-Bodoni 53A, MD 2012, Chişinău, Tel: 22-19-10; 22-24-22; 22-61-52).

De asemenea, aveţi dreptul să solicitaţi ajutorul organizaţiilor de apărare a drepturilor omului – Centrul pentru Drepturile Omului http://www.ombudsman.md/md/start/ (mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 16, Tel: 23-48-00), etc.

REŢINEŢI: Nici o organizaţie de apărare a drepturilor omului nu va îndeplini lucrul avocatului, deoarece doar el, conform legislației în vigoare, poate să Vă acorde asistenţă juridică calificată și să Vă apere eficient drepturile și să Vă reprezinte interesele.

IMPORTANT: Procuratura poate admite plângerea Dvs, însă poate şi să o respingă.

--

II) În caz de respingere a plângerii se va emite o Ordonanţă motivată de neîncepere a urmăririi penale pe care sunteţi în drept să o atacaţi în temeiul art.2991 al Codului de Procedură Penală la procurorul ierarhic superior (în termen de 15 zile. Deoarece la această etapă este necesar să fie adunate probele faptei aplicării torturii cât mai rapid, contestaţie trebuie efectuată în termeni cât mai restrânşi).

Explicăm: Dacă iniţial plângerea a fost depusă şi apoi respinsă de către un procuror din Procuratura sectorială din mun. Chişinău, procurorul ierarhic superior este Procurorul sectorului respectiv din mun. Chişinău, și se află tot pe adresa procuraturii din partea căreia a-ți primit refuzul procurorului inferior. Dacă plângerea a fost examinată şi respinsă de către procurorul din una din procuraturile raionale, atunci Procurorul ierarhic superior şi competent să examineze plângerea Dvs în temeiul art.2991 al Codului de Procedură Penală este procurorul din Procuratura din același raion.

Două recomandări generale:

1. Păstrați nu numai textul scrisorilor, refuzurilor sau ordonanțelor din procuratură, dar și plicul poștal, deoarece anexând copia plicului la plângerile ulterioare ve-ți putea demonstra la ce dată a-ți primit scrisoarea din procuratură cu refuzul în admiterea plângerii pe care a-ți atacat-o și nu va apărea întrebarea despre omiterea termenului;

2. Scrieți textul plângerilor pe file de hârtie preferabil de format A4. În cazuri excepționale, textul poate fi scris și pe file de alte demensiuni. În acest caz trebuie să lăsați câmp curat din partea stângă a plângerii/cererii de aproximativ 3 cm, pentru ca această filă să fie ulterior uşor cusută în dosar, textul scris de Dvs rămânând a fi lizibil.

Iată un exemplu de plângere în Procuratoră, procurorului ierarhic superior conform art. 2991 al Codului de Procedură Penală:

 

Către Procuratura (teritorială (indicați raionul unde ați fost torturat), 

sau Procuratura de sector (indicți sectorul mun. Chișinău unde ați fost torturat) 

Aici sunt adresele şi telefoanele de contact ale Procuraturii Generale, 

procuraturilor teritoriale şi specializate 

http://www.procuratura.md/md/adr/

Adresa procuraturii: _______________ 

din partea cetăţeanului __________________ 

domiciliat în: ___________ 

(date de contact, adresa și telefon / telefoane de contact) 

Plângere

(în temeiul art. 2991 Cod de Procedură Penală a RM)

La (ora, data şi anul reţinerii), eu, subsemnatul, am fost reţinut de către colaboratorii de poliţie (în uniformă sau în civil, care s-au prezentat sau nu) şi am fost dus la ___ (comisariatul de poliţie sectorial sau raional).

Indicați data depunerii plângerii în procuratură pe fapta torturii. Anexați copia plângerii. Indicați că a fost respisă plângerea DVS. Anexați copia Ordonanţei motivate de neîncepere a urmăririi penale în cazul dacă va fost expediată o astfel de copie a ordonanței. Dacă nu, indicați în textul plângerii acest fapt. Indicați de ce nu sunteți de acord cu refuzul procurorului și motivele, anexați copiile la documente ce confirmă temeinicirea plângerii DVS.

Data și semnătura DVS.

--

III) Plângerea depusă în adresa procurorului ierarhic superior în temeiul art. 2991 Cod de Procedură Penală a RM va fi examinată conform art. 2992 al Codului de Procedură Pe¬nală.

În cazurile în care plângerea este admisă, procurorul ierarhic superior este în drept:

1) să schimbe temeiul de drept al actului procesual contestat;

2) să anuleze sau să modifice actul procesual contestat ori unele elemente de fapt în baza cărora s-a dispus actul contestat.

 

IV) Respectiv, refuzul Procurorului ie¬rarhic superior se atacă ulterior în baza art.313 al Codului de Procedu¬ră Penală la judecătorul de instruc¬ţie, în timp de 10 ZILE din momentul când ai făcut cunoştinţă cu Ordo¬nanţa de refuz de pornire a urmăririi penale (FOARTE IMPORTANT: nu rataţi acest termen!).

Iată un exemplu de plângere în judecată conform art. 313 al Codului de Procedură Penală:

Judecătoria sect. (raionului) ________________

din partea cetăţeanului __________________

domiciliat în: ________

(date de contact, adresa poștală, și telefoanele fixe, mobile)

PLÂNGERE

În baza art. 313 al Codului de Procedură Penală

Aici descrieţi faptele pe scurt, anexând copiile plângerilor depuse anterior la procuratură şi copiile Ordonanţelor de refuz în admiterea plângerii sau de neîncepere a urmăririi penale. Prezentaţi argumente de ce anume nu sunteţi de acord cu neînceperea urmăririi penale şi faceţi referinţă la probele de care dispuneţi (expertiza medico-legală, concluziile medicilor). Menţionaţi că aţi solicitat la timp efectuarea expertizei medico-legale şi statul (în persoana organului de urmărire penală) ,prin refuzul de a efectua expertiza solicitată (sau efectuarea unei expertize formale), v-a încălcat drepturile şi nu este vina Dvs că aţi fost lipsit de posibilitatea de a documenta fapta.

Scrieţi în mod neapărat şi faptul dacă nu aţi beneficiat de o asistenţă juridică calitativă şi anexaţi copiile plângerilor depuse la timp împotriva avocatului în Comisia pentru etică şi disciplină.

Tot aici indicaţi că aţi atacat refuzul procurorului ierarhic inferior cu o nouă plângere, la procurorul ierarhic superior. Anexează copiile plângerilor și copiile refuzurilor pe care le-aţi primit din procuratură. La sfârşitul plângerii nu uitaţi să indicaţi ce doreţi să întreprindă instanţa – anularea Ordonanţelor procurorilor de neîncepere a urmăririi penale, indicând datele emiterii Ordonanțelor, indicând numele și prenumele procurorilor de care au fost semnate.

Data şi semnătura Dvs.

După emiterea încheierii de către judecător, solicitaţi să vi se elibereze o copie a hotărârii judecătoreşti.

Judecătorul de instrucţie, dacă va considera plângerea întemeiată, va adopta o încheiere prin care va obliga procurorul să înlăture încălcările depistate ale drepturilor şi libertăţilor omului şi, după caz, va declara nulitatea actului sau acţiunii procesuale. Pe de altă parte, instanţa poate să respingă plângerea Dvs, pronunţând o încheiere despre respingerea plângerii. Copia hotărârii va fi expediată pe adresa Dvs sau se va elibera imediat la mână.

REŢINEŢI: Încheierea judecătorului de instrucţie este irevocabilă (nu mai poate fi atacată sau anulată pe căi ordinare de atac), deci aveţi dreptul să vă adresaţi Curţii Europene a Drepturilor Omului în timp de şase luni din data când aţi făcut cunoştinţă cu încheierea judecătorului, în cerere (întocmită conform procedurii) invocând violarea art.3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale „Interdicţia absolută a torturii” (neapărat) şi, după caz, violarea art.6 „Dreptul la un proces echitabil”, art.5 „Dreptul la libertate şi siguranţă” şi art.13 „Dreptul la un recurs efectiv”.

--

Ar fi bine să faceţi acest lucru cu ajutorul unui avocat cu experienţă!