CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI. Întrebări şi răspunsuri