26 iunie - Ziua internaţională pentru sprijinirea victimelor torturii

Organizaţia internaţională pentru apărarea drepturilor omului Human Rights Embassy este îngrijorată de eșecul autorităților în combatere eficientă a torturii şi a tratamentelor inumane în Moldova. Tortura, în toate formele sale, este în continuare o problemă actuală și gravă în Moldova.

Echipa Human Rights Embassy a început să lucreze în acest domeniu în cadrul unei organizații internaţionale pentru apărarea drepturilor omului, unde a realizat cu succes proiectul privind instruirea avocaţilor / juriştilor în domeniul combaterii torturii, relelor tratamente şi a impunităţii în Republica Moldova, realizat în perioada 2005-2010.

Rezultatele activită
ții noastre au fost în special vizibile în urma evenimentelor din aprilie 2009. Poliția a reținut peste 600 de protestatari; sute de persoane au fost maltratate în timpul arestului și în comisariatele de poliție supraaglomerate. Echipa noastră s-a adresat avocaților instruiți în cadrul proiectului cu rugămintea să-i ajute pe pătimiți. La apelul nostru de a oferi consultații juridice gratuite participanților la acțiunile de protest, reținuți de poliție, au răspuns 35 de profesioniști, mulți dintre care au gestionat între două și șase dosare. 

A trecut timp după evenimente din aprilie 2009, însă cei care au suferit de pe urma agresivită
ții poliției până astăzi caută să li se facă dreptate. Din multitudinea de plângeri privind tortura și alte tratamente inumane adresate Procuraturii Generale după evenimentele din aprilie 2009, doar câteva zeci au ajuns să fie examinate în instanțele de judecată și doar în câteva dosare au fost pronunțată sentința. Mulți polițiști au primit pedepse cu suspendare, unii au fost amendați, alții – au fost achitați. 

Evenimente din aprilie 2009 au scos în eviden
ță numeroase probleme sistemice, care creează un mediu prielnic pentru infracțiunea de tortură și tratamente inumane în Moldova. În ultimii ani, în Moldova a realizat un șir de reforme, inclusiv la nivel legislativ, în domeniul combaterii torturii și a impunității. În general, situația în țară s-a îmbunătățit semnificativ. Însă, problema fundamentală a impunității torturii și altor tratamente inumane nu a fost rezolvată.

Din acest considerent, creând în 2011 o nouă organizaţie pentru apărarea drepturilor omului (Human Rights Embassy), echipa noastră 
și-a continuat activitatea în acest domeniu. De trei ani sectorul prioritar de activitate a Human Rights Embassy este prevenirea torturii și altor tratamente inumane, lipsirea ilegală de libertate, dar și problematica compensațiilor. 

În 2012 echipa noastră împreună cu Oficiul Consiliului Europei din Ucraina în cadrul Programului Comun al Uniunii Europene 
și Consiliului Europei ”Consolidarea luptei împotriva relelor tratamente şi a impunităţii” a organizat traininguri pentru avocații și juriștii din cadrul ONG-urilor active în apărarea drepturilor omului la tema ”Consolidarea luptei împotriva relelor tratamente şi a impunităţii: mecanisme naționale și internaționale pentru apărarea victimelor torturii, încălcarea dreptului la libertate și securitate și asigurarea dreptului la un proces echitabil”.

În 2013, la solicitarea Consiliului Europei, am desfă
șurat un șir de traininguri pentru angajații poliției din centrul, sudul și nordul Moldovei, fiind instruiți 90 de polițiști la tema ”Prevenirea relelor tratamente și a impunității prin prisma Convenției Europene a Drepturilor Omului”. Ulterior, am organizat un curs de formare de formatori pentru 16 participanți activi și motivați.

Echipa Human Rights Embassy a elaborat 
și realizat proiectul pilot ”Să oprim tortura în Moldova” cu suportul programului de granturi mici al Proiectului ”Atlasul Torturii”, finanţat de Comisia Europeană. Scopul proiectului este de a crea un site specializat, care trebuie să devină o sursă de informaţii completă pentru cetățenii Republicii Moldova de pe ambele maluri ale râului Nistru și pentru persoanele ale căror drepturi au fost încălcate axat pe drepturile și metodele eficiente de apărare a victimelor torturii și altor tratamente inumane la nivel național, regional și internațional. Noi sperăm că acest portal va fi util pentru profesioniștii care lucrează la dosare privind tortura, tratamente inumane și lipsirea ilegală de libertate, ajutând acest grup țintă să combată eficient tortura și să prevină aplicarea torturii în Moldova (http://stoptorture.humanrightsembassy.org/). În cadrul acestui proiect, avocații și juriștii au oferit consultații gratuite și asistență victimelor torturii, tratamentelor inumane și lipsirii ilegale de libertate. 

În 2014, echipa Human Rights Embassy a elaborat 
și a lansat un curs facultativ ”Tortura și problematica compensațiilor: experiența Moldovei” pentru participanții și absolvenții Rețelei Caselor Drepturilor Omului ”Dreptul internațional pentru apărarea interesului public. Instruire la distanță a avocaților” din cinci țări – Azerbaidjan, Belarus, Moldova, Rusia și Ucraina. Sperăm că experiența noastră va fi utilă pentru țările CSI, pentru că problematica impunității este actuală nu doar pentru Moldova, dar și pentru toate țările post-sovietice. 

În viitor Human Rights Embassy 
și PNUD Moldova planifică să organizeze o expoziție dedicată suportului pentru victimele torturii și tratamentelor inumane, inclusiv din aprilie 2009, și profesioniștilor (avocați și echipe ale organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului) care lucrează gratuit sau cu onorarii mici pe dosare privind tortura. Pe bannere vor fi plasate fotografiile avocaților și echipelor organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului care s-au implicat în dosarele privind tortura din aprilie 2009.