Clubul Drepturilor Omului şi-a desfăşurat prima şedinţă în nordul Moldovei

Prima întâlnire tematică a Clubului Drepturilor Omului în afara Chişinăului s-a desfăşurat marţi, 2 iulie 2013, în oraşul Bălţi. La eveniment au fost invitaţi avocaţi, avocaţi-stagiari, jurişti ai ONG pentru drepturile omului şi profesorii universitari din nordul Moldovei. 25 de avocaţi şi jurişti din nordul Moldovei au devenit participanţi ai acestei întâlniri regionale a Clubului Drepturilor Omului.

Şedinţa Clubului a fost dedicată următorului subiect – “Приемлемость доказательств, добытых с нарушением статьи 3 ЕКПЧ: перекрестные аспекты статей 3 и 6 ЕКПЧ сквозь практику ЕСПЧ”.

Expert: Eric Svanidze, consultant al CE, jurist, ex-procuror şi membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor Inumane sau Degradante

Întâlnirea regională a Clubului Drepturilor Omului a fost organizată datorită colaborării Ambasadei Drepturilor Omului (Human Rights Embassy), Misiunii Norvegiene a Experţilor pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM) şi Departamentului Justiţie şi Cooperare Juridică din cadrul Direcţiei Generale pentru Drepturile Omului şi Supremaţia Legii al Consiliului Europei, şi desfăşurată în cadrul Programului reţelei Human Rights House „Dreptul internaţional în advocacy. Instruire la distanţă în domeniul drepturilor omului pentru avocaţi" şi Programului Comun al Uniunii Europene şi al Consiliului Europei “Consolidarea luptei contra relelor tratamente şi a impunităţii”

25 de participanţi ai Clubului – avocaţi şi jurişti din nordul Moldovei, vor primi certificat de reciclare profesională echivalentă cu 2 ore.

Certificatele, dar şi fotografia comună a participanţilor de la eveniment, vor fi transmise decanului Baroului Avocaţilor din Bălţi, care va contribui la repartizarea acestora în rândul participanţilor.

***Potrivit Acordului semnat de către Human Rights Embassy şi Uniunea Avocaţilor din RM, toate evenimentele educaţionale, dar şi cursurile de reciclare a avocaţilor, efectuate de Human Rights Embassy, sunt autorizate de Uniunea Avocaţilor din RM. Certificatele Human Rights Embassy sunt recunoscute de Uniune drept document ce confirmă reciclarea avocatului în anul corespunzător.


Prezentarea expertului Clubului o puteţi găsi AICI: