Ambasada Drepturilor Omului a desfăşurat, pentru prima dată, un seminar pentru agenţii de poliţie

În perioada 2-3 iulie 2013, în oraşul Bălţi a fost desfăşurat un seminar pentru agenţii de poliţie din nordul Republicii Moldova cu genericul „Prevenirea relelor tratamente şi a impunităţii prin prisma Convenţiei Europene a Drepturilor Omului”

28 de agenţi de poliţie din nordul Moldovei s-au adunat în oraşul Bălţi pentru a participa la un seminar de două zile, organizat de Consiliul Europei şi Inspectoratul General al Poliţiei al Republicii Moldova, în colaborare cu Procuratura Generală, Misiunea Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM) şi Ambasada Drepturilor Omului. Seminarul a fost desfăşurat în cadrul Programului comun al Uniunii Europene şi al Consiliului Europei “Consolidarea luptei contra relelor tratamente şi a impunităţii”. 

În calitate de experţi naţionali şi internaţionali, la seminar au participat:

Eric Svanidze, consultant al CE, jurist, ex-procuror şi membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante

Veaceslav Ţurcan, avocat, Preşedintele ONG “Ambasada Drepturilor Omului”.

Harald Ciarlo, avocat, şeful Misiunii Norvegiene de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM)

Ion Caracuian, procuror, Şef al Secţiei Combaterea Torturii, Procuratura Generală a Republicii Moldova

Gheorghe Bosii, consultant superior al Centrului pentru Drepturile Omului (Instituţia Ombudsmanului)/ Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii

Moderatorii şi organizatori ai seminarului au fost:

Lela Metreveli, jurist, director executiv ONG “Ambasada Drepturilor Omului”

Leonid Antohi, Coordonator de Proiect, Programul Comun UE-CE “Consolidarea luptei contra relelor tratamente şi a impunităţii”, Directoratul General pentru Drepturile Omului şi Supremaţia Legii al Consiliului Europei

Participanţilor la seminar le-au fost propuse spre audiere următoarele teme:

- Introducere în CEDO. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în privinţa Republicii Moldova.
- Interzicerea absolută a relelor tratamente. Standardele internaţionale de combatere a relelor tratamente. Articolul 3 al CEDO.
- Experienţa Norvegiei. Biroul Norvegian pentru investigarea cazurilor de poliţie.
- Cadrul juridic naţional pentru combaterea relelor tratamente. Răspunderea penală şi cea disciplinară a colaboratorilor de poliţie în cazurile de rele tratamente.
- Aplicarea Articolului 3 al Convenţiei Europene în contextul specific al activităţii poliţieneşti (detenţie, arest, interogatoriu etc.)
- Standardele Consiliului Europei la investigarea plângerilor referitoare la relele tratamente.
- Jurisprudenţa naţională. Specificul cauzelor investigate şi examinate de instanţele Republicii Moldova.
- Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii şi rolul Ombudsmanului în prevenirea şi lupta împotriva torturii


În cadrul seminarului toţi participanţii au lucrat asupra unui studiu de caz. Agenţii de poliţie au fost repartizaţi în echipe, în cadrul cărora au analizat câte un caz prevăzut de Articolul 3 din CEDO. La prezentarea rezultatelor lucrului în echipă, participanţii au primit comentarii şi explicaţii din partea experţilor prezenţi la seminar.

Articolele publicate de parteneri despre seminarul respectiv pot fi citite aici”

Centrul pentru Drepturile Omului (Ombudsman) - http://ombudsman.md/ro/stiri/consultantul-superior-cadrul-centrului-drepturile-omului-moldova-gheorghe-bosii-participat

Inspectoratul General al Poliţiei al Republicii Moldova - http://police.gov.md/ro/comunicare/stiri/seminar-instruire-ofiterii-politie-raioanele-nord-republicii-moldova 

Unele materiale şi prezentări ale experţilor (în limbile corespunzătoare) sunt plasate mai jos. Toate materialele prezentate pot fi folosite doar cu respectarea drepturilor de autor: