Documentaţie în atenţia persoanelor ce doresc să se adreseze Curţii Europene a Drepturilor Omului

Documentaţie în atenţia persoanelor ce doresc să se adreseze Curţii Europene a Drepturilor Omului


 

IMPORTANT

Înainte de a vă decide să vă adresaţi Curţii Europene a Drepturilor Omului, citiţi cu atenţie Convenţia şi Nota în atenţia persoanelor ce doresc să se adreseze Curţii Europene a Drepturilor Omului. Dacă dumneavoastră consideraţi că cererea îndeplineşte condiţiile menţionate în aceste texte, detaşaţi şi completaţi Formularul de cerere (paginile centrale), folosindu-vă de instrucţiunile descrise în Notă. Vă este atrasă atenţia asupra faptului că trebuie să trimiteţi Formularul de procură numai dacă sunteţi reprezentat în procedura în faţa Curţii.