Hotărîre Parlamentului Republicii Moldova №90 din 12.05.2011

 

H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014 nr. 90 din 12.05.2011

 

Monitorul Oficial nr.118-121/331 din 22.07.2011

 

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre

 

Art.1. – Se aprobă Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014, prezentat în anexa la prezenta hotărîre.

 

Art.2. – Guvernul, autorităţile publice centrale şi locale vor întreprinde măsuri pentru realizarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014.

 

Art.3. – Guvernul va crea Comisia pentru implementarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014, care va monitoriza şi evalua implementarea Planului.

 

Art.4. – Anual, pînă la data de 1 aprilie, Guvernul va informa Parlamentul despre măsurile întreprinse în vederea executării Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014.

 

Art.5. – Comisia drepturile omului şi relaţii interetnice a Parlamentului va exercita controlul permanent asupra îndeplinirii Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014 şi va informa periodic Parlamentul, în cadrul şedinţelor plenare, despre gradul de realizare a acţiunilor prevăzute în Plan.

 

Art.6. – Prezenta hotărîre intră în vigoare de la data adoptării.

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Marian LUPU


Chişinău, 12 mai 2011.

 

Nr.90

 

 

 

Cu conţinutul întregii H O T Ă R Î R I cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014 nr. 90 din 12.05.2011, puteţi face cunoştinţă aici

 

Atașamente:
FișierDimensiune
Download this file (Hotărîre Parlamentului Republicii Moldova No.90 din 12.05.2011.pdf)No.90 din 12.05.2011660 kB
Download this file (Постановление Парламента Республики Молдова No.90 от 12.05.2011.pdf)No.90 от 12.05.2011656 kB