Hotărîre Parlamentului Republicii Moldova №1 от 11.02.2010

 

H O T Ă R Î R E privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaturilor la funcţia de membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante nr. 1 din 11.02.2010

 

Monitorul Oficial nr.30-31/43 din 26.02.2010

 

În legătură cu expirarea mandatului de membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante din partea Republicii Moldova,

 

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre

 

Art.1. – Se constituie Comisia specială pentru selectarea candidaturilor la funcţia de membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante avînd următoarea componenţă:

 

Preşedinte

GHIMPU Mihai

Fracţiunea parlamentară a Partidului Liberal

 

Vicepreşedinte

 

PLEŞCA Ion

Fracţiunea parlamentară a Partidului „Alianţa «Moldova Noastră»”

 

Secretar

 

NEMERENCO Valeriu

Fracţiunea parlamentară a Partidului Liberal

 

Membri

 

CORMAN Igor

Fracţiunea parlamentară a Partidului Democrat din Moldova

STOICOV Iurie

Fracţiunea parlamentară a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

TĂNASE Alexandru

Fracţiunea parlamentară a Partidului Liberal Democrat din Moldova.

 

Art.2. – Lista candidaţilor selectaţi, cu materialele adiţionale, se prezintă Biroului Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

 

Art.3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Mihai GHIMPU


Chişinău, 11 februarie 2010.

 

Nr.1.