L E G E pentru ratificarea Protocolului opţional la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante nr. 66-XVI din 30.03.2006

 

L E G E pentru ratificarea Protocolului opţional la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante nr. 66-XVI din 30.03.2006

 

Monitorul Oficial N 66-69/275 от 28.04.2006


 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică

 

Art.1. – Se ratifică Protocolul opţional la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, semnat la New York la 18 decembrie 2002.

 

Art.2. – Ministerul Justiţiei, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne, vor întreprinde acţiunile necesare pentru realizarea prevederilor Protocolului nominalizat.

 

Art.3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va asigura remiterea instrumentelor de ratificare depozitarului Protocolului.

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Marian LUPU


Chişinău, 30 martie 2006.

 

Nr.66-XVI.