L E G E privind formularea declaraţiilor Republicii Moldova la Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante nr. 187-XVI din 26.07.2007

 

L E G E privind formularea declaraţiilor Republicii Moldova la Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante nr. 187-XVI din 26.07.2007

 

Monitorul Oficial nr.127-130/554 din 17.08.2007


 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Art.1. – Republica Moldova formulează următoarele declaraţii la Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984, la care a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr.473-XIII din 31 mai 1995:

“În conformitate cu articolul 21 din Convenţie, Republica Moldova recunoaşte competenţa Comitetului împotriva torturii de a primi şi a examina comunicări în care un stat parte pretinde că un alt stat parte nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din convenţie.”

“În conformitate cu articolul 22 din Convenţie, Republica Moldova recunoaşte competenţa Comitetului împotriva torturii de a primi şi a examina comunicări, ce ţin de jurisdicţia sa, prezentate de către sau în numele unor persoane particulare care pretind că sînt victime ale unei violări de către un stat parte a prevederilor convenţiei.”

 

Art.2. – Guvernul va numi organul responsabil de realizarea prevederilor din articolele 21 şi 22 ale convenţiei şi, în termen de o lună, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

 

Art.3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va asigura pregătirea şi remiterea declaraţiilor către depozitar.

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Marian LUPU


Chişinău, 26 iulie 2007.

 

Nr.187-XVI.