Despre site

Stimaţi prieteni,

Echipa Human Rights Embassy  vă prezintă un website specializat, elaborat în cadrul proiectului "Să oprim tortura în Moldova", realizat cu suportul Programului de granturi mici al Proiectului "Atlasul Torturii", finanţat de Comisia Europeană.  

Sperăm că site-ul "Să oprim tortura în Moldova" va deveni o sursă cuprinzătoare de informaţie pentru publicul larg din Republiga Moldova (de pe ambele maluri ale Nistrului), victime ale încălcărilor drepturilor omului privind drepturile şi măsurile eficiente de apărare a victimelor torturii şi tratamentului inuman şi degradant la nivel naţional, regional şi internaţional.

Scopul nostru este de a crea o sursă de informaţii utile atât pentru victime, cât şi pentru potenţialele victime ale încălcărilor drepturilor omului, dar şi pentru grupuri profesionale care lucrează pe dosare de tortură, tratament inuman şi privare ilegală de libertate, orientânt grupul-ţintă spre o luptă eficientă cu tortura şi prevenirea aplicării acesteia în Moldova

Site-ul "Să oprim tortura în Moldova" propune nu doar descrierea şi constatarea existenţei problemei de aplicare a torturii sau altor forme de tratament inuman şi degradant în Moldova, dar şi căile de soluţionare a acestei probleme sistemică.  ite-ul trebuie să contribuie la identificarea de către societate a fenomenului torturii, delimitarea noţiunii de tortură şi altor forme de tratament inuman şi degradant, să ofere victimelor torturii sau potenţialelor victime ale torturii, tratamentului inuman şi degradant, privării ilegale de libertate recomandări practice privind apărarea propriilor drepturi.

Site-ul va informa despre cum mecanismele naţionale, regionale şi cele internaţionale presupun apărarea drepturilor încălcate ale victimelor torturii şi tratamentului inuman şi degradant, în care instanţe trebuie să fie apărate drepturile victimelor torturii, cum să-ţi aperi drepturile în Moldova, cum să depui o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau la Comitetul ONU pentru drepturile omului.

Citeşte mai mult...
 

Video

ONG naţionale pentru apărarea drepturilor omului

Organizaţii internaţionale pentru apărarea drepturilor omului

Parteneri/Donatori